De stichting

 

 

Op 16 februari 2006 werd door de ouders van Jeannette een stichting opgericht die de naam kreeg: "Moeder en Kind in Cape Maclear".
 
De stichting heeft de volgende doelen:
 
  • de zorg voor zwangere vrouwen en kinderen tot en met de leeftijd van vijf jaar in Cape Maclear, Malawi, te verbeteren;
     
  • steun en voorlichting te verlenen ter bevordering van duurzame ontwikkeling van bedoelde zorg;
     
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

   
De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
 
  • medische zorg aan te bieden in het behandelcentrum in Cape Maclear;
  • voedingsprogramma voor kinderen tot 12 jaar.
 

 

 
Wilt u meer weten of ook uw steentje bijdragen?
 
Stichting "Moeder en Kind in Cape Maclear
Antoon en Freddy van Os
Oude Maasdijk 34
6621 AC Dreumel
0487 - 571723
ABN-Amro Druten
IBAN: NL22ABNA0481941657