Een stukje geschiedenis

 

 

In 2001, na een keuze coschap te hebben gelopen in Zimbabwe, ontmoette ik  Mags Riordan, oprichtster van Billy Riordan Memorial Clinic , Cape Maclear, Malawi.

Zij startte deze kliniek op als herinnering aan haar zoon Billy Riordan, die in 1999 verdronk in Lake Malawi in Cape Maclear.

Nadat ik in juni 2004 afgestuurd was als tropenarts, werkte ik  gedurende een half jaar in een "Rural Health Centre"in Mfuwe, Zambia. Sinds juni 2005 ben ik werkzaam als medisch directeur in "Billy Riordan Memorial Clinic" in Cape Maclear.

 

De reden dat ik de stichting ‘Moeder en kind in Cape Maclear’ wilde oprichten is naar aanleiding van de volgende gebeurtenis waar ik bij werd betrokken:

Dit is Catherine, een 32-jarige vrouw uit Cape Maclear. 6 September door mij verwezen naar Monkey Bay, omdat de bevalling niet goed op gang kwam / doorzette. Ze is daar bevallen van een zoon, Joey, met een geboorte gewicht van 4.8 kg.
 

 
Als gevolg van ruim bloedverlies werd ze de volgende dag vanuit Monkey Bay Hospital doorverwezen naar Mangochi District Hospital, voor een curettage (schoonmaken van de baarmoeder). Vanwege het weekend, onderging ze deze curettage pas 10 september. Na die tijd is ze nog tot 26 september opgenomen gebleven in Mangochi. Wat er in die tussentijd aan medische ingrepen/medicatie is gebeurd, is mij niet helemaal duidelijk.

27 September kwam haar zus met de baby naar onze kliniek. Wat ik zag was een baby met alle kenmerken van zeer ernstige ondervoeding. Deze vrouw vertelde dat de baby door de slechte gezondheidstoestand van moeder geen borstvoeding kreeg en dat ze zelf geen geld hadden om flesvoeding te kunnen geven. De moeder heb ik aan het einde van de ochtend thuis bezocht, ook zij was in een zeer slechte voedings- en medische toestand.

 

Geschokt door dit beeld heb ik iemand een blik flesvoeding laten kopen in Monkey Bay. De moeder bleek ondanks de curettage van 10 september, toch nog placentarest van 3 bij 10 cm in haar baarmoeder te hebben, geen wonder dat ze niet opknapte! De moeder heb ik daarna behandeld met antibiotica per infuus, ijzertabletten en veel vitaminen, de baby werd gevoed met babyformula. 

 

Dit verhaal heb ik naar familie en vrienden gestuurd. Ik heb daar vele reacties op gehad, vandaar dat mijn ouders het initiatief hebben genomen om een stichting voor dit soort verhalen op te richten. 

Helaas is Catherine na 3 maanden toch overleden. Joey is na starten van de babyvoeding uit blik goed gegroeid. Dit is een foto bij een leeftijd van 5 maanden

 

Aan de hand van dit verhaal wilde ik duidelijk maken dat babies hier gewoon verhongeren als moeder geen borstvoeding kan geven. Ik ben toen begonnen met het aanschaffen van flesvoeding voor kinderen als Joey. Tijdens mijn werk in de kliniek zag ik ook veel ondervoeding in kinderen onder de vijf en zo ben ik gestart met het kopen van voedingssupplementen voor die leeftijdsgroep.

Ondervoeding is nog steeds een groot probleem in Cape Maclear/Malawi. Voedingsprogramma’s door de overheid en andere organisaties stellen vaak strenge eisen om een kind toe te laten tot hun programma, ook zijn voorraden vaak niet toereikend. Zo vallen vele kinderen die wel ondervoed zijn buiten de nationale programma’s en als ze wel binnen de grenzen van zo’n programma vallen, zie ik vaak dat er regelmatig geen voeding afgeleverd wordt, zodat het programma weer voor een paar weken of maanden stil gelegd wordt. Er is dus geen regelmaat.

   
In ons voedingsprogramma krijgen ondervoede kinderen  1 x per 2 weken een pot met voedingssupplementen.  1x per 2 maanden weeg ik  alle kinderen en kijk ik of ze voldoende gegroeid zijn. Als dat niet het geval is, kijk ik of er  medische oorzaken zijn en of het kind wel degelijk de voeding ontvangt. Als het gewicht naar verloop van tijd weer tussen de lijnen van de groeicurve valt wordt het kind ontslagen van het voedingsprogramma.

Jeannette van Os